Богдан Петрунов
Алергология

Акад. д-р Богдан Петрунов

·


Акад. Богдан ПЕТРУНОВ е един от водещите специалисти в областта на имунологията и алергологията в България и по света. От 2017 г. е председател на Българското Дружество по Алергология.


Образование

Специализирал е в Чехословакия, Англия, Франция, Холандия и САЩ. Дългогодишен преподавател по имунология и алергология в Медицинския университет в София. Бил е директор на Националния център по заразни и паразитни болести в периода 1993-2009 г.


Биография

Създател е на първата в България лаборатория по алергия, в която се разработиха и внедриха широко в практиката повече от 200 вида алергенни препарати за специфична диагностика и лечение, с които се сложиха основите на съвременната клинична алергология у нас. Експерт към СЗО по алергология. Изнасял е лекции в Русия, САЩ, Чехия, Канада, Китай, Австралия, Тайван, Индия, Куба, Либия и др. Акад. Петрунов има публикувани 255 научни труда, 105 от тях са публикувани в най-авторитетни международни научни списания и има участие в 14 монографии, от които 3 в чужбина. Научните му трудове са цитирани 169 пъти. Той има разработени и внедрени в практиката 7 изобретения, 3 от които са патенти, и 14 рационализации. От 2007 г е официален представител на БАН в Европейския медицински научен съвет към Европейската комисия. Председател на новосъздаденото отделение по медицински науки към БАН. Член е на Научната комисия по биологични и медико-биологични науки при ВАК, член е на Научните съвети на Института по микробиология и на Института по имунология на размножението при БАН; главен редактор е на списанията "Инфектология" и "Problems of Infectious and Parasitic Diseases". Член е на редколегиите на „Списание на БАН" и на международните списания „Allergy, Hypersensitivity and Asthma", “Clinical Application of Immunology”. Бил е член на Висшия медицински съвет. За своите постижения в областта на алергологията и имунологията през 1995г акад. Петрунов беше избран за първия български чуждестранен член на Руската академия на медицинските науки. За научните си разработки в областта на имунотерапията през 2000г е избран за почетен член на Международната асоциация по имунорехабилитация. Един от първите носители на почетния знак на БЛС за висок професионализъм; Лекар на годината (2006 г). През същата година получава най-високото отличие на БАН – Почетния знак “Марин Дринов”, а през 2007 г. става носител на наградата на името на проф. К. Чилов за висок професионализъм и за съществен принос в развитието на българската медицина. Избран е за академик през 2008 година.


Допълнителна информация

ДЕЙНОСТИ Акад. Петрунов е консултант в Кабинет по Алергия в НЦЗПБ. В кабинета по Алергия рутинно се извършва in vivo и in vitro диагностика и специфично лечение на алергичните състояния. Лабораторията разполага с най-разширения набор от алергени за диагностика в страната, включително индивидуално изготвени алергени и хаптени, и по този начин предлага най-добрите възможности за in vivo – чрез кожно алергични проби - диагностициране на алергичните заболявания. Лабораторията извършва най-съвременни in vitro методи: за флоуцитометрично определяне на базофилната дегранулация (Basotest) и за определяне нивото на алерген-специфични IgE антитела в серума (система ImmunoCAP и Euroline), които позволяват прецизиране и детайлизиране на диагностиката на алергията. Платени услуги, извършвани от кабинета по Алергия Преглед и консултация на пациент от хабилитирано лице - лекар Кожно-алергични проби (интракутанен тест, тест чрез убождане, епикутанен тест). Подкожна или мускулна инжекция с имуноглобулини и серуми. Вземане на венозна или капилярна кръв за алергологично изследване. Количествено определяне на алерген-специфично IgE срещу определен алерген чрез апарат ImmunoCAP. Определяне на атопичен алергичен профил чрез изследване на IgE антитела срещу набор от алергени.

Все още няма оставени оценки за този лекар.