Даниела Кръстева
Психология и психотерапия

Психолог Даниела Кръстева

·


ПСИХОЛОГ - ОНЛАЙН КОНСУЛТАЦИЯ (www.psihologbg.eu): Във времето в което сме принудени да си останем вкъщи, а имаме нужда от психотелапия, разбиране, подкрепа, споделяне или справяне с житейска трудност. Спестява ни време в придвижване до кабинета. Гъвкаво решение, бърза реакция за решаване на проблеми или тревожни състояния в удобно време и място. Консултацията извън кабинета е удобен начин да получите специализирана помощ, независимо от ограниченията във времето и мястото, където се намирате. Понякога е трудно да се намери подходящ специалист в нашето населено място или да се отдели време за придвижването от едно до друго място. Психолог Даниела Кръстева работи с краткосрочните терапевтични методи на когнитивно-поведенческа психотерапия, класическа хипноза и Ериксонова хипнотерапия.


Образование

Придобити умения вследствие на обучения: Класическа хипноза – Ельман Османов Хипноза и хипнотерапия към Българска асоциация по хипноза и хипнотерапия – Калин Цанов, Орлин Баев, Димитрина Митрева Психология – Великотърновски Университет Когнитивно-поведенческа психотерапия – Българска асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия – Петър Василев Стаж в лечението на наркозависими в наркокомуна „Феникс“ Образование: Магистър по психология - Великотърновски университет 'Св.Св. Кирил и Методий', Катедра Психология; Когнитивно-поведенческа психотерапия – Българска асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия – Петър Василев, 3 години и половина, около 350 часа до момента; Преминала нивата на личен опит и базисни умения. Когнитивно-поведенческата терапия е подход, към решаването на проблеми в които човек изпитва негативни емоции и съответно поведението му не му е от полза, а по скоро му пречи. Този този подход на терапия е структуриран и обучава клиента как да открива сам грешките в автоматичните си мисли, които носят негативните емоции и да ги преработва до здрави алтернативни мисли. Класическа хипноза – Ельман Османов, 24 часа; Българска асоциация по хипноза и хипнотерапия (БАХХ) с председател Калин Цанов, акредитирано от Европейско дружество по Хипноза – 130 академични часа, от които 70 академични часа хипнотерапия и 24 часа работа под супервизия (периода от 26.11.2016г. до 14 януари 2018г.), 18-месечно обучение; Под хипноза имаме достъп до подсъзнанието/складът, който съхранява всичките ни спомени. Хипнозата може да се използва, за да извадят тези спомени, свързани с личен проблем, който може най-накрая да бъде решен. Като се има предвид, че субектът е в състояние на внушение, се постига релаксация, успокоява се болката, въздейства се върху различни зависимости. Стаж в лечението на наркозависими в наркокомуна „Феникс“ - една пълна седмица, денонощно присъствие - 40 часа признати към БАКПП; Завършен сертификационен курс - психология на лъжата; Завършен сертификационен курс - борба с корпоративни измами; Специализация в когнитивно-поведенческата психотерапия- 4 години; Работи под супервизия при Петър Василев (председател на института по когнитивно-поведенческата психотерапия в България).


Допълнителни квалификации

ДЕЙНОСТ: Индивидуално психологическо консултиране Хипнотерапия Семейно консултиране и консултиране на двойки -отсъствие на взаиморазбиране; -обиди, конфликти и разочарования; -дисхармония в съпружеските взаимоотношения; -конфликти с родителите или други членове на семейството; -конфликти с децата; -семейни кризи; -възникване на проблеми в интимните отношения; -ревност; -изневяра; -поява на разрив в отношенията; -развод и раздяла; -откриване на нов смисъл в живота след развод; -повторен брак и др. Групи за взаимопомощ

Допълнителна информация

http://psihologbg.eu/

Все още няма оставени оценки за този лекар.